TMS

TMS

TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) Tedavisi FDA onaylı bir medikal teknoloji olup, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda beyindeki sinir hücrelerine manyetik alanla uyarım uygulayıp, aktivitesini yeniden düzenleyerek etki gösteren tıbbi bir tedavidir. Nöropsikiyatrik hastalıklar, çok defa beynin çeşitli bölgelerinde artmış veya azalmış etkinliğe yol açarlar. TMS Tedavisi, depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarından etkilendiği düşünülen beyin bölgelerine uygulanır. İlgili beyin bölgelerinin aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip yeniden düzenlenmesi ile etki gösteren kalıcı bir tedavidir.

TMS tedavisi hangi hastalıklarda etkilidir?

• Tedaviye dirençli Depresyon
• Anksiyete
• Panik Atak
• Obsesif Kompulsif Bozukluk
• Nöropatik ağrı ve Fibromiyalji
• Parkinson hastalığı
• Alzheimer
• Unutkanlık
• İnme sonrası rehabilitasyon
• Epilepsi
• Migren (baş ağrısı)
• Şizofreninin negatif semptomları
• Kulak çınlaması (tinnitus)
• Yeme Bozuklukları – Bulimia
• Sigara bırakma
• Bağımlılık

TMS tedavisinin Avantajları

 Binlerce bilimsel çalışma sonuçlarıyla kanıtlanmış etkili tedavi
 Vücuda hiçbir şekilde doğrudan müdahale edilmez.
 Hiçbir ağrı hissedilmez.
 Spesifik beyin bölgelerine hedeflenir.
 Tedaviye dirençli kişilerde de fayda sağlamaktadır.
 Tedavi protokolleri her hastanın tanısına göre bireysel olarak saptanır ve en etkili tedavi süreci sağlanır.
 TMS uygulaması sırasında hastaların ilaç kullanmayı bırakmasına gerek yoktur.
 Hasta ayaktan tedavi görür.
 Hastalar tedavi süreci boyunca klinik olarak değerlendirilip, gözlemlenerek tedavi süreci kontol altında tutulur.
 Her hasta için tedavi protokolü başlangıç konsültasyonuna, klinik bulgulara ve hastanın göreceği maksimum faydaya göre belirlenir.