Slide Depresyon Depresyon tedavisi ve terapisi Slide Obsesif
Kompulsif
Bozukluk
obsesif kompülsif bozukluk
Slide Bipolar Bozukluk Antalya bipolar tedavisi

PSİKİYATRİK TANI VE TEDAVİ

Günümüzde kullanılan ilaçların çoğu güvenlik ve etkinliği geniş kitleler üzerinde değerlendirilerek geliştirilen ve onaylanan ilaçlardır. Güncel psikiyatride kullanılan ilaçlar antidepresanlar, antipsikotikler, duygudurum düzenleyiciler ve sakinleştiriciler olarak sınıflandırılabilir. Her bir sınıfta yer alan ilaçlar tüm tanı gruplarında kullanılabilir.

İlaç tedavileri tek başlarına ya da psikoterapilerle kombine kullanılabilirler ve tedaviyi planlayan hekimin belirlediği aralıklarla kontrollerin sağlandığı durumlarda son derece güvenli bir yöntemdir.

obsesif kompülsif bozukluk obsesif kompülsif bozukluk Depresyon terapisi

Merkezimizde 

• Depresyon
• Panik Atak ve Panik Bozukluk
• Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)
• Hipokondriazis (Hastalık Hastalığı)
• Sosyal Fobi (Çekingenlik Hastalığı)
• Özgül Fobiler (Kedi, Köpek, Asansör gibi)
• Bipolar Bozukluk (Manik Depresif Hastalık)
• Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozuklukları
• Paranoya
• Postpartum (Doğum Sonrası) Psikiyatrik Bozukluklar
• Yas süreci
• Yaygın Anksiyete Bozukluğu (Kaygı Bozukluğu)
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Yeme Bozuklukları (Anoreksiya Nervosa, Bulimia Nervosa)
• Somatoform Bozuklukları
• Uyku Bozuklukları (Uyuyamama, Çok Uyuma gibi)
• Demans (Bunama)
• Alkol-Madde (Esrar, Eroin, Kokain gibi) Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığı

gibi problemlerin tedavi sürecinde gerek ilaç tedavisi gerekse psikoterapi teknikleri uygulanmaktadır.