Antalya psikiyatri yardımı ile tuvalet kontrolü kazanımı, erken çocukluk dönemi çocukların önemli gelişimsel
görevlerinden birisi olup çocuğun bağımsızlık içeren davranışlarındandır. Çocuğun uyanık ve
uyur durumdayken idrar ve dışkı kontrolünü kazanması, yardım ve hatırlatma olmadan
tuvaletinin geldiğini fark ederek, tuvalete gidip ihtiyacını gidermesidir
Tuvalet kontrolü kazanımına başlarken çocuğun mesane kontrolünün yeterince gelişmiş
olmasının yanı sıra bedensel ve zihinsel gelişimi açısından da hazır olması önemlidir. Tuvalet
kontrolü kazanımı için genellikle sağlıklı çocuklar 18-24 aylar arasında fiziksel olarak hazır
hale gelebilmektedir. Antalya’da çocuk psikoloğu hizmeti vermekteyiz.
Tuvalet eğitimine ne zaman başlanacağının veya ne kadar süreceğinin kararı kişiye özgü olup
bireysel farklıklar gösterebilir. Örneğin; tuvalet eğitimi süreci bazı çocuklar için 2-3 gün
sürerken, bazı çocuklarda bu süreç aylar alabilir. Tuvalet kontrolü kazanımına başlamadan
önce, çocuğun eğitime hazır olduğunun ipuçları beklenmelidir.

Tuvalet kontrolü kazanımına hazır olan çocuk:
 Az ve sık idrar yerine bir kaç saat kuru kalarak daha seyrek zamanda ve daha fazla
miktarda tuvaletini yapar.
 Bezi ıslandığında veya kirlendiğinde rahatsızlık duyduğunu belirtir veya temiz
olmakla kirli olmanın arasındaki farkı algılar.
 Çocuk anne/babasını veya kardeşlerini taklit etmek ister, tuvaletini yaparken haber
verir.
 Tuvaletini yapmak için odanın bir köşesine gider, pantolonunu kendi başına çıkarabilir
ve “Kendi başıma yaptım” demekten hoşlanır
Çocuğun bezi gündüz çıkarılıp gece tekrar takılmamalıdır. Eğer gündüz çıkarılıp gece tekrar
bağlanırsa çocuk alışkanlığı kazanmada zorlanır, bir çatışma yaşar ve tuvaletini ne zaman
tutup ne zaman bırakacağını bilemez.
Geceleri daha sık olmakla birlikte alta kaçırma kazaları yaşanabilmektedir ve çocukları
suçlamamalı, cezalandırmamalıdırlar. Aksi takdirde çocukta, idrarını tutma, kirli tuvaletleri
kullanmama, sadece beze idrar yapma konusunda ısrar etme, idrarını ve dışkısını bilerek
tutma, idrar kaçırmalar sonrasında panik ataklar, hıçkırık ve öfke nöbetleri görülür ve uzayan
tuvalet sorunu sonucunda çocuğun psikolojik gelişimine zarar veren durumlara ve ailenin
işlev düzeyini bozulabilir.
Alt kaçırma kazaları olduğu zamanlar ebeveynler bu kazaları doğal olarak karşılamalı,
çocuklara karşı anlayışlı, sevgi dolu olmalıdırlar.
Tuvalet eğitim öncesi ve tuvalet eğitimi esnasında ebeveynler çocuğu cesaretlendirmelidirler.
Çocuğa kolaylıkla kendi başına çıkarabileceği iç çamaşırı giydirilmeli ve bu konuda çocuğa
sorumluluk verilmelidir.

Şarkılardan, hikayelerden yararlanılabilir. Çocuklara uygun lazımlık seçmek önemlidir.
Ayaklarını yere basabiliyor olmaları gerek.

Yararlanılabilecek Kaynak Kitaplar:
 Teo’nun kaka kitabı
 Kaka Yaparken Acıtıyor
 Güle Güle Kakalar